Pelle Melinders minnessegling 2016 (Lördag)

Ulvöregattan 2016

Description: 

Pelle Melinders minnessegling 2016 (Lördag), hårda vindar och tuff segling - ibland lite för tuff.

Date: 
2016-07-16

Sailing results