Anslagstavla

Ulvöregattan 2023

Nedan finns inbjudan till årets Ulvöregattan samt SM i SRS Double Handed Distanskappsegling. 

2023-07-07: Uppdaterad Inbjudan publicerad Utg.2
Seglingsföreskrifter publicerad
Karta ULVÖ HOTELL Högbonden Race publicerad

Ändring 4.2
Den som är ansvarig ombord ska kunna styrka klubbmedlemskap, eventuell
tävlingslicens samt kunna visa båtens mätbrev eller motsvarande. För tävlande i SM så skall tävlingslicens finnas för den som är ansvarig ombord.

Utgår 9.1 i första versionen av inbjudan.

Torsdag seglas Ulvö Hamnkrog Ulföskrinet.
Fredag seglas Ulvö Hotell Högbonden.
Lördag seglas Naturkompaniet Pelle Melinders.
Se banbeskrivningar.

2023-07-12 Ulvö Hamnkrog Ulföskrinet.
Förtydligande till alla seglare, fågelskyddsområde får ej seglas närmare än 100 meter, dessa öar:

Torsdag - Bana Ulvö Hamnkrog Ulföskrinet
Väsingen - Flasan - Gnäggen

Fredag - Bana Ulvö Hotell Högbonden
Gnäggen - Läskäret

Lördag - Bana Naturkompaniet Pelle Melinders.
Flasan - Kvarngrönnan - Gråbuten

Torsdag:
Protest nr 1.
Båt 247 Protesterar mot 168, 1830, 10008 angående fågelskyddsområde.
Protesten avslås.
Målgång båt 247 kl 14:34:39
Protesttidens utgång 15:04:39
Protestflagg inte satt.
Protesten för sent inlämnad.
Avslag på prosten nr 1.
Stefan Nordström Domare.

Lördag:
Protest mot kappseglings kommitén från båt 554.
Förhandling sker i regatta expeditionstältet söndag 16/7 2023 kl 10:00.

Söndag:
Protest nr 2
Båt 554 Protesterar mot kappseglings kommitén angående resultat OCS i Pelle Melinders minnessegling.
Ansökan om gottgörelse avslås.

Alla prislistor är nu officiella.

Files: 

PDF icon Inbjudan BAE Systems HÄGGLUNDS ULVÖREGATTAN 114 år samt SM i SRS Double Handed Distanskappsegling Utg.2PDF icon Banbeskrivning - Torsdag - Ulföskrinet RacePDF icon Banbeskrivning - Fredag - ULVÖ HOTELL Högbonden RacePDF icon Banbeskrivning - Lördag - Pelle MelindersPDF icon Seglingsföreskrifter BAE Systems HÄGGLUNDS ULVÖREGATTAN 114 år samt SM i SRS Double Handed Distanskappsegling