Anslagstavla

Nummer till tävlingsledningen är 070-6747773

Se nedan för inbjudan!

2022-07-12: Nu finns banbeskrivningar och seglingsföreskrifter för BAE SYSTEMS Ulvöregattan 2022 inlagda.

2022-07-13 18:52: Norrlandsmästerskap Express ställs in pga för få deltagare, anmälda kommer flyttas över till SRS1 och segla BAE Systems HÄGGLUNDS ULVÖREGATTAN 113 ÅR som övriga anmälda.

2022-07-13 18:53: VHF kanal 72 kommer användas under BAE Systems HÄGGLUNDS ULVÖREGATTAN 113 ÅR.

2022-07-14 14:36: Protesttiden går ut 14:35 för ULVÖ HAMNKROG Gnäggen Race.

2022-07-14 15:25: Nummer till tävlingsledningen är 070-674 77 73

2022-07-15: Häng med ut på havet imorgon med m/s kusttrafik och se seglingarna live!
Lördag 16/7 Avgång: 12:00 Gästbryggan åter 14:00
Pris: 150kr/pers.

Anmälan: Swish till 070-680 21 20

2022-07-15: Protesttiden går ut 15:30 för ULVÖ HOTELL Ulföskrinet Race.

2022-07-15 15:40: 2 protester har inkommit och kallelse till protestförhandling sker 16:00 uppe i Ulvö Hotells konferensrum. Protest 1 är protesterande Arto Nissilä, Smart Heating IMX 38 svarande Pelle Bergström, One Off 57 Progressiva
Protest 2 är protesterande Henrik Widstrand, Marga SK95 svarande Pelle Bergström, One Off 57 Progressiva. 

2022-07-15: Beslut, Båt Pelle Bergström, One Off 57 Progressiva diskas från tävling ULVÖ HOTELL Ulföskrinet Race.

2022-07-16: Protesttiden går ut 15:30 för NATURKOMPANIET Pelle Melinders Minnessegling

2022-07-17: Alla resultat finns nu på hemsidan, välkommen åter nästa år!

Files: 

PDF icon Inbjudan Norrlandsmästerskap i Express 2022 rev 2022-04-28PDF icon Inbjudan Ulvöregattan SRS 2022 rev 2022 04 28PDF icon banbeskrivning_-_torsdag_-_gnaggen_1.pdfPDF icon banbeskrivning_-_fredag_-_ulfoskrinet_1.pdfPDF icon banbeskrivning_-_lordag_-_pelle_melinders_1.pdfPDF icon seglingsforeskrifter_bae_systems_ulvoregattan_2022_rev_2022-07-11_kl_12_00.pdf