FAQ - Frågor och svar

Här samlar vi frågor och svar rörande Ulvöregattan, om en fråga saknas kontaka gärna oss via vår Facebook sida eller via e-post på oss@oss-ovik.com.

Kan man segla Ulvöregattan shorthanded?

Ja, man anmäler sig som vanligt till SRS och anger sitt shorthanded mätetal, skriv gärna under Övriga Uppgifter att ni kommer segla shorthanded. Då Ulvöregattan består av en serie av delseglingar måste anmälan göras med eller utan SRSs i alla delseglingar.

Måste man ha ett mätbrev för att delta i Ulvöregattan?

För att delta i SRS klassen måste båten vara endera av standardtyp och ha ett SRS-tal eller ha ett eget mätbrev, om detta saknas kan man fortfarande delta i Ulvöregattan men då i Cruising klassen.

Hur betalar jag annmälningsavgiften?

Betalning görs till ÖSS PlusGiro 46 17 16 – 3 eller Swish 123 337 27 45 ange skeppare och båtnamn som referens.